V sobotu 27. listopadu místní jednota Orla ve Velkých Němčicích uspořádala slavnost žehnání svého nového praporu.

         První část slavnosti začala v místním kostele sv. Václava a Víta , kde se konala mše svatá. Doprovod novému praporu dělaly ještě prapory městyse Velké Němčice, prapor místních hasičů a prapor orelské organizace ze sousedních Moutnic. Duchovní správce farnosti p. Petr Havlát nejprve osvětlil historii vzniku a vývoje praporů, poté požádal jednatele spolku Kamila Prokeše, aby popsal přípravné práce a realizaci nového praporu. Námět na něj nakreslila ve zmenšeném měřítku místní malířka Jana Rozková, podle něj se pak začal ručně vyšívat. Na jedné straně s tmavě modrým pozadím stojí postavy sv. Václava a Víta, patronů kostela. Zobrazeni jsou podle soch umístěných v pravé části chrámu, mezi sebou mají němčický kostelík. To vše doprovází nadpis:

           

“ Svatý Václave a Víte – orodujte za nás.“ Druhá strana s bílým pozadím zobrazuje orla v letu, který drží v pařátech kříž, trikoloru a lipovou ratolest. Je to variace oficiálního orelského znaku. Nad orlem je umístěno orelské heslo:“ víra-vlast-síla“,dále pod orlicí je nápis „Velké Němčice „ a letopočty“ 1909-1990-2010“, značící roky založení „Orla“ na našem území , jeho znovuobnovení a rok žehnání praporu. Práce na vyšívání praporu zabrala zhruba půl roku. Nový prapor byl požehnán p.Petrem Havlátem a po skončení mše začala druhá část slavnosti v místním kulturním domě. Konala se na počest 20. výročí obnovení jednoty ve Velkých Němčicích.

         Široké veřejnosti nastínil minulost místní jednoty Pavel Nečas a to od jejího založení roku 1921 až po ukončení činnosti důsledkem nástupu totality roku 1949. Starosta „Orla“ Karel Žáček vylíčil znovuzakládající ustavující schůzi roku 1990, kdy po 40 letech začal nový život spolku, bylo vzpomenuto všech 10 zakládajících členů, ke kterým se postupně začali přidávat další a další. O současné činnosti, sportovních, společenských i kulturních aktivitách pohovořil jednatel Kamil Prokeš. Starosta městyse František Smetana pak pozdravil všechny přítomné, následovala zdravice čestného hosta-starostky Sedlákovy župy ing. Miluše Mackové. Oficiální část večera ukončil p. Petr Havlát pronesením slavnostního přípitku ku zdaru další činnosti místní jednoty.

         Následovala neoficiální část večera, kdy si všichni přítomní mohli pochutnat na gurmánských specialitách Antonína Mašky, k ochutnávce bylo k dispozici na 120 vzorků vín a zazpívat si mohli s cimbálovou muzikou Katrán z Velkých Bílovic. Tímto příjemným večerem tak němčičtí „orli“ dokázali rozvinout jednu ze svých mnohých aktivit, a to pořádání společensko-kulturních událostí.

Akce


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting